MORE IS MORE - FEST MED MASSOR MUSIK

Lisa Ullén - release av solo-CD
David Linnros - premiär för stycket "MEDVETANDEPLAN"
Katt Hernandez: violin / Lise-Lotte Norelius: slagverk, elektronik
My Eklund: blockflöjt
George Kentros: violin / Mattias Petersson: elektonik
Pascal Jardry: gitarr / Olof Olovsson: slagverk
Johan Arrias: saxofon, klarinett / David Stackenäs: gitarr / Katt Hernandez: violin
David Linnros: saxofon / Lisa Ullén: piano

Entré: 90 kr / stud 60 kr

Medlemsproduktion: Linnros