Galleroben 4.0 Josef Doukkali

-

"Galleroben" Fylkingens lilla mini galleri

Medlem i Fylkingen sedan 1984.
Verksam i produktionsgruppen och styrelsen under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet. Medarbetare vid produktionen av boken till 60-års jubileet.

Under sin resa från Göteborg till Barrow, Alaska koncentrerade han sig på horisonter.
Resan blev en medtitativ och suggestiv upplevelse.
Arbetet är under utveckling precis som den globala uppvärmningen.

Resan gjordes 2005.

Ambitionen med denna visning är att presentera en personlig reflektion över färden
genom Nordvästpassagen.