Medlem

medlem i föreningen Fylkingen

Johan Sundell

Johan Sundell är genusvetare och ljudkonstnär. Tillsammans med kompositören Birt Berglund har han queer noise-projektet Seroconversion. Han driver även bögklubben F.I.S.T tillsammans med tre andra vänner och skriver på sitt fristående forskningsprojekt ”Queer Noise: An Aesthetic and Artistic Genre” i vilket han analyserar icke-normativa kroppar (HIV-positiva, queera, feminina) som olika slags former av kroppsligt och socialt noise.

www.seroconversion.se
www.soundcloud.com/seroconversion

Per Kreuger

piak (Per Kreuger) arbetar brett, med uttrycksmedel som video, foto, musik, text och dans, samt tidvis som producent.

Länkar:

http://vimeo.com/piak
http://piak.bandcamp.com
http://piak.zenfolio.com
http://soundcloud.com/piak

Johannes Burström

johannesburstrom.se

Prenumerera på innehåll