> Click here to see how to order <

De har helt olika perspektiv och är inte överens om just någonting! De för en evig kamp, inte egentligen med varandra utan mot sina ständiga missförstånd och sin oförmåga att kommunicera med varandra. När de sammanför sina i grunden oförenliga perspektiv på rumslighet slår det gnistor, gnisslar och sprakar!

1. Lagrad 18:19 Hellström/Rosén
2. Ambient Edge 6:25 Hellström
3. Silo 18:24 Rosén
4. Clear 7:47 Rosén
5. J'adoube 7:01 Hellström
6. Skivad 14:44 Rosén/Hellström

Total time: 72:54

- FYCD 1030, 2008

Price: 120 SEK + shipping