SOUNDCHECK, ROOM SERVICE, RESTING CIRCUITS & SEMLA

Varför låter ljud så olika beroende på hur de sänds in i akustiska rum
och miljöer och vad är deras relation till den visuella miljön? Vi gör
ljud på olika sätt (från akustiska till digitala syntar) och sprider
dem med olika system i rum som är upptäcksfärder i det ohörda och
osedda. En ljudmiljö av ett internationellt team: Johannes Bergmark,
Johan Boberg, Luc Kerléo, Nano och Sören Runolf.
http://bergmark.org, http://eam.se, http://luc.kerleo.free.fr
Entré: 80 kr / stud 60 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Bergmark / Boberg / Runolf