24 TIMMARS IMPROVISATION

-

Medverkande:
Christian Andersson
Johannes Bergmark
Sten-Olov Hellström
Daniel Miguel Karlsson
Sven Larsson
Nano
Jair-Rohm Parker-Wells
Ann Rosén
Sören Runolf
Johan Söderling
Jacob Ullberger
Cecilia Wennerström
Per Åhlund
Daniel Älgå
m.fl. tillkommer!

Reglerna är:
- Musiken börjar 20.00 den 14 april och slutar tidigast 20.00 onsdag den 15 april.
- Man spelar när man kan och vill. Mycket eller lite, kort eller långt.
- Det är alltid minst en som spelar under dessa 24 timmar, men det kan ibland vara många samtidigt och antagligen olika små ensembler.

Entré 80 kr / stud 60 kr Med biljett kan du komma och gå så ofta du vill under dessa 24 timmar!
Kafé dygnet runt!

MEDLEMSPRODUKTION: Bergmark