HORNORKESTERET (NO) & Co

Hornorkesteret trakterar besträngade renhorn med hjälp av pinnar, stockar, stenar och knotor samt fältinspelningar, trummor, flöjter, fiol och gitarr. Musiken rör sig mellan samtidsmusik, folkmusik och fri improvisation, och har fokus på polarområdena, polarhistoria och miljövärn. Dessutom: Bergmark / Tippi – ovanliga föremål, ovanliga ljud, förunderligt att se, vidunderligt att höra!
Föreslagen entré: 80 kr / stud, medl 60 kr, gratis under 18 år (ingen avvisas pga dålig ekonomi)
MEDLEMSPRODUKTION: Bergmark

I vinterens mulm er der fortsatt liv
Buljong, performance och polarkänsla!

Hornorkesteret er en norsk musikkgruppe etablert i 1999 for å utforske naturlige akustiske lyder gjennom komposisjoner og ensemble-improvisasjoner for bestrengete reinsdyrgevir (Qvale 1999). Idag spiller gruppen fortsatt hovedsaklig på disse primitive instrumentene laget av gevir, godt hjulpet av pinner, stokker, stein, knokler, feltopptak og til og med tradisjonelle instrumenter som trommer, fløyter, fele og gitar. Musikken befinner seg et sted mellom samtidsmusikk, folkemusikk og fri improvisasjon, og har fokus på polarområdene, polarhistorie og miljøvern.

Inspirert av naturen selv og den frie organisering av lyd man finner i naturlige miljøer, blir gevirene plukket, skrapt, gnidd, hamret og strøket. Forsterket med kontaktmikrofoner gir dette et bredt spekter av lyder - fra undervannslydene til hvalross, sel, hval og pingvin, til knirkende båtskrog, ulende vind, ski som krysser tundraen og kalvende isbreer.

Våre ledestjerner er oppdagerne som modig utforsket de kaldeste og mørkeste steder på jord, de som gikk der ingen mann hadde satt sin fot.

I dette øde, frosne landskapet kjemper mennesket og villdyret for å overleve, kjemper mot sult, smerte, kulde og brunst. Flokker av desperate dyr sprenger avsted og gigantiske isnende fjell stiger opp over tåken med trusler om plutselige bevegelser, om brudd og skred.

Her avsløres menneskesinnets mørke sider, dette er “the point of no return”, dette er arnestedet for angst, panikk, paranoia og den ytterste ekstase i dødens kalde favntak.
Gunhild Andersen
Stian Rødven Eide
Jens V. S. Ledaal
Magne Rudjord
Jonas Qvale

http://www.hornorkesteret.no
http://myspace.com/hornorkesteret
Vår polarblog (som oppdateres med polarnyheter flere ganger i uken, ofte daglig):
http://blogs.myspace.com/hornorkesteret

Johannes Bergmark & Tippi

Bild, hämta eller bädda in: http://bergmark.org/najoteam/nano.setup.small.JPG

Huvudsakliga metoder:
- improvisation
- oortodoxa instrument och ljudkällor
- Johannes Bergmark: förstärkta objekt, konstruktioner, elektronik
- Tippi: circuit-benda (elektroniskt manipulerade) leksaker, egentillverkad elektronik, akvarieutrustning, mikromodularer

Bergmark/Tippi: http://bergmark.org/najoteam/music

----------------------
In the dead of winter there is still life

Stock soup, Performance Art and Polar feeling!

Hornorkesteret is a Norwegian music group established in 1999 to explore natural acoustic sounds through compositions and live ensemble improvisations on Stringed Reindeer Antlers (Qvale 1999). Today the group still mainly play these primitive instruments made from antlers, augmented by sticks, logs, rocks, bones, field recordings and even traditional instruments like drums, flutes, fiddle and guitar. Their music exists somewhere between contemporary composition, folk and free improvisation with a focus on the polar regions, polar history and protection of the environment.

Inspired by nature itself and the free organisation of sound found in natural environments, the antlers are plucked, scraped, rubbed, hammered and bowed. Amplified with contact microphones, they produce a wide range of sounds - from the underwater calls of walrus, seal, whale and penguin, to creaking ship hulls, howling winds, of skis crossing the tundra and of iceshelves breaking into the sea.

Our guiding stars are the explorers and travellers who braved the coldest and darkest of places. Those who went where no man had tread before.

In this barren, frozen landscape, man and beast struggle for survival, enduring hunger, pain, cold, and rut. Flocks of desperate animals run for their lives and frozen giants rise above the mist with unreleased potential for movement, fracture and avalanche.

This is where mans’ darker sides are revealed, this is “the point of no return”, the roots of panic, paranoia, psychosis and ecstacy in the cold embrace of death.
Gunhild Andersen
Stian Rødven Eide
Jens V. S. Ledaal
Magne Rudjord
Jonas Qvale

http://www.hornorkesteret.no
http://myspace.com/hornorkesteret
Our polar blog (updated with Polar news many times a week, often every day):
http://blogs.myspace.com/hornorkesteret

Johannes Bergmark and Tippi

Main methods:
- improvisation
- unorthodox instruments and sound sources
- Johannes Bergmark: amplified objects, constructions, electronics
- Tippi: circuit-bent (electronically modified) toys, self-made electronics, aquarium equipment, micro modulars

Bergmark/Tippi: http://bergmark.org/najoteam/music