KONATUS + VFO

Konatus improviserade oljud låter som om alla adjektiv i världen körts genom en distpedal.

Medverkande: David Linnros: saxofoner och elektronik, Dror Feiler: saxofoner och elektronik, Ida Lundén: piano och elektronik, Niklas Korssell: slagverk

Kvällen inleds med VFO - Välfärdsorkestern:
Lise-Lotte Norelius: elektronik och Sören Runolf: elektronik

davidlinnros.com

Entré: 80 kr / stud 60 kr

MEDLEMSPRODUKTION: Linnros