Fylkingen håller stängd för publik tillsvidare

Fylkingen fortsätter med begränsad verksamhet utan publik tillsvidare.
Vissa konserter streamas dock med kortare varsel eller publiceras som förinspelade här på hemsidan.
Håll ögonen öppna! :-)