Restriktioner angående förhindrande av smittspridning vid evenemang på Fylkingen: Gäller från 2021-09-29:

Fylkingen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Folkhälsomyndighetens information om steg 4 som gäller från 2021-09-29:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/
• Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.
• Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus.
• Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.
• Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.