Fylkingen flyttar - Ny musik och intermediakonst i Bredäng

English version below.

Fylkingen flyttar - Ny musik och intermediakonst i Bredäng
I slutet av året flyttar Fylkingen till nya lokaler i Bredäng. Den konstnärsdrivna scenen och ideella föreningen för experimentell musik och konst tvingades hitta ett nytt hem när den privata ägaren valde att säga upp det 35-åriga kontraktet på Münchenbryggeriet. Fylkingen är en av många kulturscener i innerstan som tvingas bort från sina ändamålsenliga lokaler på grund av snabbt stigande (marknads-)hyror, brist på ekonomiska resurser och politiskt stöd.

Verksamhet i de nya lokalerna
I sina nya lokaler i Bredäng kommer Fylkingen att fortsätta att presentera och producera evenemang med elektroakustisk musik, dans, film, video, och installationer. Fylkingen fortsätter också sitt engagemang för barn och ungdomar med evenemang och aktiviteter riktade till de lite yngre. Med lokalens karaktär som före detta bilverkstad i åtanke kommer det nya utrymmet dessutom att bli mer tillgängligt för produktionen av nya verk och konstnärsresidenser. Det nya utrymmet kommer att omfatta en studio, en ateljé, en skivbutik och ett litet bibliotek där konstnärer och gäster kan träffas, umgås och jobba. Utöver verksamheten på plats planerar Fylkingen ett antal samarbeten med andra scener i Stockholm, såsom Konträr, Hägerstensåsens Medborgarhus, Hallen i Farsta/ccap, Anrikningsverket/Norbergfestivalen, Cafe Oto i London, Scenkonstmuseet och Aliasteatern för att presentera nya verk av nationella och internationella konstnärer. Scenen i Bredäng är en tillfällig lösning. Arbetet för ett långsiktigt perspektiv är redan i gång. Mer detaljer kommer att meddelas i slutet av året. 

Fylkingens Flyttfest
Den 26-29 oktober bjuder Fylkingen in hela staden till en avskedsfest på Münchenbryggeriet. "Fylkingen Flyttfest" är en fyra kvällar-lång festival med konserter av Fylkingens medlemmar och samarbetande konstnärer, ett dansmaraton och en särskild minneskonsert för Bill Brunson, Fylkingens producent på 1980-talet, som spelade en avgörande roll för flytten och renoveringen av bryggeriet. Festivalen avslutas med en stor avslutning av verk och konserter av tidigare ordföranden som lett Fylkingen under dess 37 år på Münchenbryggeriet.

Fylkingen förblir Fylkingen
Fylkingen är och förblir den enda fristående och ideella föreningen i Sverige för ny musik och intermediakonst. Den konstnärsdrivna föreningen för experimentell musik och konst firade nyligen sitt 90-årsjubileum med en lyckad festival, och med flytten avser Fylkingen fortsätta förvalta sin historia och utforska nya konstnärliga riktningar, inte bara i våra våra nya hem, utan i hela landet.


Ny adress! Gröna Stugans Väg 2
Fem minuters promenad från T Bredäng (röda linjen mot Norsborg)

Fylkingen moves - New music and intermedia art in Bredäng

At the end of the year, Fylkingen will move to a new location in Bredäng. The artist-run venue and non-profit association for experimental music and art was forced to find a new home when the commercial landlord decided to terminate the 37-year-old contract at Münchenbryggeriet. Fylkingen is one of a number of cultural venues that are ousted from their premises due to corporate greed, rapidly rising rents in Stockholm and a lack of financial resources and political support.

Activities at the new location
At the new premises in Bredäng, Fylkingen will continue to present and produce events featuring electro-acoustic and instrumental music, dance, film, video, performance art and installations. Fylkingen also continues its commitment to children and young people with events and activities. Thanks to the existing layout of the premises as a former car repair shop, the new space will also be increasingly available for the production of new works and artist residencies. The new space will include a studio, atelier, record shop and a small library where artists and guests can meet and hang out. In addition to its activities on site, Fylkingen is working on a number of collaborations with other venues and organisations in Stockholm, the country & abroad such as Konträr, Hägerstensåsens Medborgarhus, Hallen i Farsta/ccap, Anrikningsverket, Cafe Oto in London, Scenkonstmuseet and Aliasteatern to present new works by national and international artists.However, the venue in Bredäng is a temporary solution. A long-term perspective is already being worked on. More details will be announced at the end of the year.

Farewell party
From October 26th to 29th, Fylkingen invites everyone to a farewell party at Münchenbryggeriet. The "Fylkingen Flyttfest" is a four-night festival with concerts by members and collaborators of Fylkingen, a dance marathon, a special memorial concert for Bill Brunson, who was Fylkingen's producer in the 1980s and played a crucial role in the move and renovation of the brewery venue. The festival will end with a grand finale featuring works and concerts by former chairpersons who have led Fylkingen during its 37 years at Münchenbryggeriet.

Fylkingen remains Fylkingen 
Fylkingen is and will continue to be the only forum in Sweden that presents concerts and events for new music and inter-media art on a regular basis. As far as we know the oldest still active artist-run association for experimental music and art, Fylkingen  recently celebrated its 90th anniversary with a successful festival, and with these moves we intend to continue to nurture our history and forge our future exploring uncharted artistic avenues, not only at our new homes, but in the entire country.


New address! Gröna Stugans Väg 2 -
Five minutes walk from Bredäng C (red line towards Norsborg)