Fylkingen residens ○ Hallen i Farsta / ccap ○ Platsen - Katarina Eriksson & Björn Elisson

hallen
Dans

Under två separata veckor i december har Fylkingenmedlemmar residens på Hallen i Farsta i södra Stockholm. Utrymme ges till nya, utforskande eller experimentarande verk att ta plats i den 600m2 stora Hallen.

4-10:e december
Katarina Eriksson & Björn Elisson
Arbetstitel: "Sacrum"

Koreografi: Björn Elisson
Dans: Katarina Eriksson
Musik: Lars Åkerlund

Processvisning: 8 december 15.30

Katarina Eriksson
Katarina Eriksson är verksam som dansare och koreograf med ett stort intresse för andra konstformer. Hon är klassiskt skolad dansare men arbetar främst på den fria, nutida dansscenen och många arbeten görs i andra miljöer än det vanliga scenrummet. Katarina har, utöver arbetet med Räserbyrån, pågående samarbeten med bildkonstnären Maria Hurtig, komponisten Lise-Lotte Norelius och författaren Kerstin Norborg. Våren 2021 examinerades Katarina från masterprogrammet Nya performativa praktiker på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Björn Elisson
I Björn Elissons koreografier finns en aggressiv tvekan, ett prövande, så som när man söker sig fram i mörkret: medvetenheten om den egna kroppen, om rummets, utrymmets början, och slut. Om tankens början och fortsättning. Björn Elisson har varit verksam som professionell koreograf i cirka 20 år och räknas som ett av de intressantaste namnen inom svensk danskonst. Han är utbildad på Balettakademin i Stockholm och Danshögskolans koreograflinje. Ett tidigt odlat intresse för konst och poesi genomlyser Björn Elissons formspråk. Han söker dessutom gärna samarbete med andra konstnärer. Förutom med Johanna Ekström har Elisson ett kontinuerligt samarbete med författaren och poeten Marianne Linder. Trots ett mycket exakt rörelsespråk med en personlig syn på rytm och bild ser Elisson gärna sina dansare som samarbetspartners när stycket växer fram.

Hallens syfte är att verkställa vår tids koreografi i termer av hållbarhet och omedelbar tillgänglighet. Genom kontinuerlig nedbrytning och omedelbar återvinning. Hallen förespråkar och tillgängliggör konstupplevelser i obeprövade format för en mångfald publik. Samtliga evenemang är kostnadsfria. Således särskiljer sig Hallen från Stockholms övriga dansinstitutioner och organisationer, till vilkas verksamheter Hallen tillför ett relevant supplement.