Open Call For Members!

Fylkingen välkomnar nya ansökningar om medlemskap! En stor del av föreningen bygger på ideellt engagemang och arbete från medlemmar. Konstnärer från olika discipliner med olika kompetenser välkomnas.

Deadline: 15 december.

◾️✨Fylkingen är en konstnärsdriven förening som bygger på våra medlemmars egna initiativ och engagemang.

◾️✨Vi söker nya medlemmar som vill ta del av föreningsverksamhet, delta på möten och bidra med idéer kring hur föreningen kan utvecklas.

◾️ ✨Våra medlemmar är verksamma inom allt från konstmusik, experimentell musik, ljud, bild och multidisciplinär konst, film, dans, koreografi, performance med mera.

◾️✨Fylkingen är en publik scen där medlemmar har möjlighet att boka och arrangera evenemang.

◾️✨För att ansöka bör du ha en aktiv konstnärlig praktik inom ett fält kopplat till Fylkingens aktiviteter.

◾️ Medlemsavgift: 800 SEK/år.

Mer info: fylkingen.se/about

Ansökningsformulär: fylkingen.se/form/medlemsansokan

Fylkingen is now open for member applications! Read more at http://fylkingen.se/about

~~~~~~~