DATORMUSIK - EXAMENSKONSERT

Kom och lyssna på resultatet från årets kurs i datormusik vid Kungliga Tekniska Högskolan! Kursen som är ett samarbete mellan KTH och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm lockar teknologer, musiker och konstnärer att delta. Föreläsare och lärare har bl a varit Ida Lundén, Lise-Lotte Norelius, Mats Lindström, Mattias Sköld, Professor Bill Brunson, Propellerhead Software och Ulf Bilting.
Arr: KTH OCH KMH