LJUSFEST

Första utdelningen av stipendiet till Åke Hodells minne.

Inslag av medlemmar där ett tema är nytolkningar av Fylkingen-klassiker.

Johannes Bergmark framför Rendez-vous av Theodore E. Libér - Karl-Erik Welins berömda motorsågskonsert från 1964.
MIELI (Anne Pajunen-Lindman och Lena Frilund): Mauricio Kagel: Rrrrrr....
"Kalas på Bobb" av Lars-Gunnar Bodin (övr. medv. Anne Pajunen-Lindman och Bengt Emil Johnson)

Övr. medv. Carl-Mikael von Hausswolff, Kent Tankred, Per Svensson, Jean-Louis Huhta, Leif Elggren, Thomas Liljenberg, Katarina Eriksson, Benny Nilsen.

INFRASTRUCTURE - Ljudinstallation i foajén

Under hösten 2001 presenterar Fylkingen ett internationellt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Chris Watson (UK), Mike Harding (UK) och Thomas Liljenberg (Sverige). Projektets första del sker i form av en workshop i "field recording" på Konsthögskolan i Stockholm. Deltagare är elever på skolan och inbjudna konstnärer. Delar av workshopen presenteras som en ljudinstalltion i Fylkingens foajé i samband med Ljusfesten.

I samarbete med IASPIS och Konsthögskolan