Fylkingens Improvisations Dagar

-

Fylkingens improvisatörer möts.

Fredag den 12:e kl 19.30 FIDO Fylkingens ImprovisationsDagars Orkester
Lördag den 13:e kl.15.00 seminarium: Vad är improvisation och Varför improvisera?
Lördag den 13:e kl 19.30 tillfälliga & fasta ensembler
Söndag den 14:e kl 19.30 tillfälliga & fasta ensembler

Enhetsbiljett, ring för info!