TECKNAD FILM OCH ELEKTRONISK MUSIK

Världspremiär för Marcus Fjällströms audiovisuella verk "Odboy & Erordog, episode 1". Odboy och hans hund Erordog väcks mitt i natten av en namnlös auktoritet och skickas motvilligt ut på ett uppdrag. Kvällens program innehåller också nya verk av Ida Lundén, Mattias Petersson och Lise-Lotte Norelius.
www.kafkagarden.com, www.lampse.com, www.idalunden.com, www.wickerwork.net, www.lise-lottenorelius.se
Entré 80 kr / stud 60 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Norelius