TWISTED SHOUT #2

International Text-Sound Festival
Festival
-

International Text-Sound Festival


D J Spooky
(USA)

Medverkan inställd

 

Tomomi Adachi
-->INFO

 

Pamela Z
(USA)
-->INFO

 

Maja Jantar
(BEL/FIN)
-->INFO

 

Jaap Blonk
(NL)
-->INFO

 

Jaan Malin Group
(EST)
-->INFO

 

Anne Pajunen
-->INFO

 

Girilal Baars & David Bremer
-->INFO

 

Benedictio Carling
-->INFO

 

Kulturskolan Raketen
-->INFO

 

Prolog/Epilog
-->INFO

 (scroll down for English translation)

TEXT-LJUDFESTIVALEN ÄR TILLBAKA!

Med festivalen TWISTED SHOUT återkommer Fylkingen till sin en gång så hyllade genre inom gränsöverskridande konst: Text-ljudkomposition. Denna internationella konstform mellan musik, ljud och poesi tar sig idag olika former och bär många överlappande etiketter som sound poetry, klangkunst, poésie sonore, fonetisk musik, poèmes-partitions, poésie action, cut-ups, empty words, ars acustica, radio art, crirythme, m.fl.

Hittar vi nya utmaningar i samtida text-ljudkonst och finns det verk värda att återupptäcka? är frågan som vi ställer. Vart har text-ljudkonsten tagit vägen, eller har den varit här hela tiden, behöver vi bara lyssna med andra öron?
Vi är glada att presentera både internationella och svenska artister som ger ett brett spektra av vad TextLjudKonst kan vara. Samtidigt utforskar vi de akustiska arkiven och presenterar historiska inspelningar för att finna de förbisedda framställningsformer där rösten talar, gormar, gapar, mumlar, skorrar, viskar – ”Tanken föds i munnen” (TT).

Senaste festivalen som Fylkingen arrangerade var ”Hej Tatta Gorêm” (1993) och efter många år i träda är det nu dags att pröva TextLjudKonstens giltighet på 2000-talet.
I februari 2022 arrangerade vi förfestivalen ”Twisted Shout #1”, ett första steg för att återlansera genren, nu är det dags för nästa kapitel!

På torsdag möter vi på scenen några av Fylkingens medlemmar och även ett gästspel från Estland. På fredag och lördag välkomnar vi övriga internationella gäster som framträder i såväl kortare som längre akter, olika program för de två kvällarna.

På lördag eftermiddag blir det konsert med elever i årskurs 5 från kulturskolan Raketen i Björkhagen - som under veckorna innan festivalen skapat egna textljudpoem tillsammans med Lily Bigestans, Benedictio Carling och Jenny Soep. På konserten framträder även Maja Jantar, Pamela Z och Jaap Blonk.

Som en extra mumsbit bjuder vi varje kväll på en text-ljudlig prolog och epilog i baren.

I samband med festivalen publiceras antologin ”Wordless is not Speechless” med texter, bilder och partitur från genrens pionjärer och festivalens artister; redaktör Teddy Hultberg. Formgivning Heidi Edström.

Tack till vår bidragsgivare Musikverket

arbetsgrupp: Teddy Hultberg, Arne Forsén, piak, Jenny Soep, Ewert Ekros, Girilal Baars
Fylkingenproduktion i samarbete med Arne Forsén Kulturproduktion AB

Affisch/logotype: Jenny Soep
PROGRAM

Torsdag 1 september

kl 19.00
• Anne Pajunen
• Benedictio Carling ”Skärp dig för fan” (Sten Hanson)
• David Bremer & Girilal Baars ”Finnegan is Awake and Well”
• Jaan Malin Group/LUULEIN + Roomet Jakapi (EST)

Prolog/Epilog: Lily Bigestans

Entré: 140 kr / 100 kr (medlem, stud)

FÖRKÖP


Fredag 2 september

kl 19.00
• Maja Jantar
• Pamela Z / Jaap Blonk
• Tomomi Adachi

Prolog/Epilog: Stefan Lakatos

Entré: 200 kr / 150 kr (medlem, stud)

FÖRKÖP


Lördag 3 september

kl 13.00
• kulturskolan Raketen, Maja Jantar, Jaap Blonk och Pamela Z.
Fri entré

kl 19.00
• Jaap Blonk
• Maja Jantar
• Pamela Z

Prolog/Epilog: Lisa Larsdotter Petersson

Entré: 200 kr / 150 kr (medlem, stud)

FÖRKÖP


Söndag 4 september

kl 11-14
• "BACK INTO THE MOUTH" - workshop med Maja Jantar
ANMÄLAN och INFO HÄR -->INFO

kl 15.00
• PANEL TALK
internationella artister, moderator Teddy Hultberg
Fri entré

…och…
historiska inspelningar från de akustiska arkiven


I foajén
UTSTÄLLNING

Kulturskolan Raketen
Lars-Gunnar Bodin
Jaap Blonk
Benedictio Carling
...och mer...


”Wordless is not Speechless”
antologi; texter, bilder och partitur
redaktör: Teddy Hultberg
formgivning: Heidi Edström


//--English Translation

THE TEXT-SOUND FESTIVAL IS BACK!

With the festival TWISTED SHOUT, Fylkingen returns to its once acclaimed genre in cross-border art: Text-sound composition. This international art form between music, sound and poetry today takes different forms and carries many overlapping labels such as sound poetry, sound art, sonoric poetry, phonetic music, poetry partitions, poetry action, cut-ups, empty words, ars acustica, radio art, crirythme and more.

Do we find new challenges in contemporary text-sound art and are there works worth rediscovering? Are the questions we want to ask. Where has the text-sound art gone, or has it been here all along - do we just need to listen with other ears?

We are pleased to present both international and Swedish artists who provide a broad spectrum of what Text-Sound Art can be today. We are also exploring acoustic archives to present historical recordings, overlooked forms of representation, where the voice speaks, growls, yawns, mumbles, growls, whispers – “The thought is born in the mouth” (TT).

The latest international festival that Fylkingen arranged was "Hej Tatta Gôrem" (1993) and after many years in decline, it is now time to test the validity of Text-Sound Art in the 2000s.

In February, we arranged the pre-festival "Twisted Shout #1", a first step to relaunch the genre and now it's time for the next chapter!

On Thursday we are treated to a selection of Fylkingens members as well as guests from Sweden and Estonia.

On Friday and Saturday we welcome our other international artists, who perform in both shorter and longer acts, every night different programs.

At a concert on Saturday afternoon pupils in grade 5 from the culture school Raketen in Björkhagen will perform text-sound compositions - created by themselves together with Lily Bigestans, Benedictio Carling and Jenny Soep the weeks before the festival. Maja Jantar, Pamela Z and Jaap Blonk will appear as well at this concert.

As an extra treat, we offer some text-sounding treats in the bar as a prologue and epilogue every evening.

In connection with the festival the special edition “Wordless is not Speechless” will be published with texts, pictures and scores both from pioneers of the genre as well as from the artists performing in the festival. Editor: Teddy Hultberg. Graphic design: Heidi Edström.