Visuell konstnär, arbetar med abstrakt fotografi och experimentell film (framförallt med 16mm bildmaterial).

Visual artist, works with abstract photography and experimental film (mainly with 16mm film material).

www.imagewolfganglehmann.de