SKOGEN

Datum: 
23 Nov 2009 - 19:30

Skogen har i det tysta under flera år omsorgsfullt och tålmodigt arbetat med att sammansmälta improvisation och komposition utan att skilja dessa åt på något sätt! Skogen spelar en experimentell musik där intryck och erfarenheter, material och metoder från till synes skilda musikaliska praktiker bildar en ny, stark legering.
Entré: 80 kr
FYLKINGENPRODUKTION med stöd från RANK