RIS OCH ROS

Datum: 
26 Apr 2010 - 19:30

Smygpremiär på Fylkingen! Ris och Ros är en speciellt sammansatt grupp för Nya Perspektiv som baseras på mötet mellan ljudkonst och improvisationsmusik. Båda av dessa områden hanteras med vördnadsfull respekt och erfarenhet av gruppens beståndsdelar: Ann Rosén och Jakob Riis. Gruppens namn får med denna startpunkt utveckla sin egna historia då dessa personer har bägge ett egensinnigt upplägg för hur man kan kommunicera och skapa estetiska förhållningssätt.

Framställ dig sittande på en båt i Drakes sund och upplev föreningen mellan Atlanten med Stilla havet! Elektronisk tillämpning i den högre skolan.

Ann Rosén - Analoga, digitala och textila syntar
Jakob Riis - Laptop och processing

Entré: 80 kr / stud 60 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Rosén