ONE NIGHT STAND

Datum: 
8 May 2010 - 19:30

Kropp och krock, rytm och rafs, ljud och ljus, ton och trots.

Studenter från Kgl Musikhögskolan och Dans- och Cirkushögskolan drabbar samman, med varandra och med trion TRIPP - Arne Forsén, Lovisa Johansson och Sara Ruddock.

Entré: 50 kr / stud 30 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Forsén