Medlem sedan 1976, började gå på Fylkingen 1950.

Bildkonst: Skulptur, teckning, foto, bildspel, video, objekt
Ljud: Konkreta ljud, musik, dialoger på CD.
Ord: Noteringar i bokform
Performance

Kontakt: beth.laurin@outlook.com

www.beth-laurin.se