yxa.Sil.de

Datum: 
8 Dec 2010 - 10:00
Datum: 
9 Dec 2010 - 10:00
Datum: 
10 Dec 2010 - 10:00

yxa.Sil.de är ett verk av Sybrig Dokter om svårigheter att få ordning på bokstäver och text, att minnas och veta vad som är höger eller vänster.

En dansföreställning om dyslexi för barn i åldern 8-15 år.
Med Elin Samuelsson Ann Rosén

Entré: 80 kr / barn 40 kr

MEDLEMSPRODUKTION: Dokter