SPATIAL X

Datum: 
10 Feb 2007 - 19:30

För program se: www.schhh.se
Entré: 80 kr / stud 60 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Hellström och Rosén