EXCHANGE RATE

Datum: 
27 Mar 2011 - 17:00

Slutkonsert efter en workshop med svenska och inbjudna engelska tonsättare / musiker. Projektet går ut på att para ihop tonsättare som aldrig har jobbat tillsammans förut.

Under tre dagar har deltagare, som alla är både tonsättare och musiker, jobbat i olika konstellationer för att testa sina kreativa gränser och skapa nya sätt att kommunicera sina idéer.

Nya verk för live-elektronik, instrument, prepaperat piano och dator, i flera olika kombinationer.

Medverkande: Monty Adkins, Rose Dodd, Jamie Fawcus, (UK) Lars Bröndum, Ylva Q Arkvik, Lisa Ullén, Sten-Olof Hellström, Paulina Sundin (SE).

Entré: 80 kr / stud 60 kr

SAMPRODUKTION: SEAMS / FYLKINGEN med stöd från The British Council