S.LOW IN MOTION – CURATORS BATTLE MOVIE NIGHT

Datum: 
13 Apr 2011 - 19:30

S.LOW project från Berlin gör ett nedslag i Stockholm där den första kvällen ägnas åt elektronisk konstmusik och filmvisning. Curator för kvällen är bl a Ricardo Climent som är verksam i S.LOW project i Berlin och vid NOVARS i Manchester. Under kvällen finns det möjlighet att närma sig S.LOW projects speciella estetiska och sociala experiment.

Se mer om S.LOW på http://crossdisciplinary.blogspot.com/

S.LOW in Motion sker i samarbete med Elektronmusikstudion EMS i Stockholm och PUSH festivalen vid IDKA i Gävle.

Entré: 80 kr / stud 60 kr

MEDLEMSPRODUKTION: Bjelkeborn