SALONG TJERNOBYL - FILM PÅ FYLKINGEN

Datum: 
6 Jun 2011 - 20:00

20:00
Sven Elfström:
Cykel. 10 min. 1967.

"Två män blir under en promenad i staden utsatta för mystiska och oväntade situationer. En av dem försvinner så plötsligt och kvarlämnar sin rock. Den andra tar upp den och börjar söka efter kamraten. Som enda spår finner han klädesplagg efter klädesplagg. Inne i en skog utsätts han för naturens mystik. När han till slut får syn på kamraten försvinner denne igen. Ensam vänder han tillbaka till staden, medveten om andra värden än de yttre, och ser allt från en ny synvinkel."

Medverkande: Leif Nilsson, Sven Rydell. Ljud: Per Ruthström.

Sven Elfström:
Skyddet.
12 min. 1968.
”Det passiva borgarparet lever ett förnöjt stillsamt liv i sitt tillsynes skyddade hem. Aningslösa om det hårda livet utanför. När verkligheten tränger på, flyr de in i sig själva och tror att lugnet återställs. Men livet utanför bultar på. Oron driver dem söka hjälp hos de makthavande. Men, ..........!

Filmen vill ge en bild av de passiva, som låter det kapitalistiska konsumtionssamhället ösa bedövningsmedel över sig.”

Medverkande: Ebon Melin, Dan Melin, Leif Nilsson, Per-Erik Nyman.

20:25
Paus

20:40
En pjäs av Cecilia Jonsson och Mats Lundell
Film: Tjernobyl av Mats Lundell

21:10
Paus

21:20
Dokumentärfilm om amerikansk järnvägsgrafitti.

22:20
Slut

Entré: 40 kr

MEDLEMSPRODUKTION: Lundell

BilagaStorlek
SALONG TJERNOBYL.JPG93.8 kB