PRIVATE TERRITORY - en kväll av Film

Datum: 
17 Aug 2012 - 20:00

Fredag 17 Augusti 20:00, 40kr

Hjärtligt välkomna till PRIVATE TERRITORY - Stockholm

PRIVATE TERRITORY är ett filmprojekt bestående av 16mm filmer och videos
som tar sin början i Boston och sedan reser runt olika länder i
Nordeuropa mellan den 18:e juli och 19:e augusti 2012. Projektet är
inspirerat av Mariya Nikiforovas resa från hennes nuvarande hem i Boston
till hennes hemstad Saint Petersburg. Programmet bygger på idéer kring
hemmet, interiör och självreflektion. På ett par stopp längs resan
kommer det kulturella utbytet fördjupas ytterligare genom samarbeten med
lokala curators.

Den 17:e augusti välkomnar vi Mariya Nikiforova och hennes filmscreening
PRIVATE TERRITORY här i Stockholm på Fylkingen - Söder Mälarstrand, kl
20:00.

Ryan Tebo (filmare/USA) och Sally Müller (curator/Tyskland ) har äran
att anordna programmet i sin nuvarande hemstad Stockholm och är stolta
över att kunna visa en del av USA:s unga experimentella filmscen i
Sverige. För screeningen i Stockholm kommer det visas en bonus film av
Tamara Henderson som nyligen har avslutat sitt Masterprogram på Kungliga
Konsthögskolan, Stockholm.

Ryan--- http://www.lysamedia.com/

Sally--- http://salprojects.wordpress.com/

Tamara--- http://www.tamarahenderson.net/

------
Very welcome to PRIVATE TERRITORY - Stockholm

PRIVATE TERRITORY is a program of films on 16mm and video that
originated in Boston and is traveling to several Northern European
cities between July 18th and August 19th 2012. Inspired by Mariya
Nikiforova`s voyage from her current home in Boston to her native home
in Saint Petersburg, the program was collected around the ideas of home,
and self-reflection. In a couple stops along the way, the effort of
cultural exchange will be taken further through collabora
tion on joint programs with local curators.

On the 17th of august we welcome Mariya Nikiforova here in Stockholm and
the filmscreening PRIVATE TERRITORY takes place at Fylkingen, Söder
Mälarstrand, 8pm.

Ryan Tebo (filmmaker) and Sally Müller (curator) have the honour to set
up the evening in their current home Stockholm and are glad to be able
to show a part of America´s young experimental filmscene in Sweden. For
the screening in Stockholm there will also be a bonus film by Tamara
Henderson.

Ryan--- http://www.lysamedia.com/

Sally--- http://salprojects.wordpress.com/

Tamara--- http://www.tamarahenderson.net/

----

Program

Place for Landing, Shambhavi Kaul (6 mins, 2010, 16mm transferred to HD
video)

Whole Note, Saul Levine (12 mins, 2000, super8 transferred to 16mm b&w)

Persian Pickles, Jodie Mack (3 mins, 2012, 16mm color)

Gathering, Robert Todd (4:30, 2009, 16mm color)

Ancestors, Douglas Urbank (5 mins, 2012, 16mm color)

Sanjiban, Ben Pender-Cudlip (8 mins, 2012, HD video)

New York Underground, Masha Godovannaya (7 mins, 1999, super8 on video)

40, Masha Godovannaya (10 mins, 2010, video)

A shout - to touch - the silence, Anna Nykyri (3 mins, 2009, archival
16mm on video)

Rondo - Marja Mikkonen (8:20, 2006, 8mm on video)

BONUS:
The Spirit of Garfield, Tamara Henderson (3 mins, 2012, 16mm color)

----

20:00. Ticket cost / Biljett kostar: 40SEK
or as much as you are willing to pay/ eller så mycket som du vill betala

http://www.privaterritoryfilmtour.com/
http://www.fylkingen.se/

Medlemmsproduktion: Lundell