TETUZI AKIYAMA TRIO

Datum: 
24 Oct 2014 - 19:30

ENDAST KORTBETALNING!

Fylkingen har gått över helt till kortbetalning.
Ingen kontantbetalning i entré eller bar.

CARD PAYMENTS ONLY!

Fylkingen has changed over to a card payment system.
No cash payments in the entrance or the bar.

------------------------------------------------

Tetuzi Akiyama - akustiskt gitarr
Magnus Granberg - klarinett
Henrik Olsson - slagverk, elektronik

Hösten 2013 såg en ny trio dagens ljus då Tetuzi Akiyama tillsammans med de två svenska musikerna Magnus Granberg och Henrik Olsson gick in i studion för att spela in en serie fria improvisationer samt ge ett par konserter bl.a på Göteborgs Konsthall. Granberg och Olsson har även de uppmärksammats för sitt arbete inom den nya improvisationsmusiken, och båda är medlemmar i kammarensemblen Skogen, vars musik i gränssnittet mellan noterad och improviserad kammarmusik rönt internationellt erkännande.

Den japanske gitarristen Tetuzi Akiyama framstår som en av de mest intressanta och särpräglade musikerna inom en ny globala scen för den många gånger lågdynamiska och minimalistiska elektroakustiska improvisationsmusik som började växa fram under 1990-talets mitt. Scenens japanska gren uppmärksammades stort i internationella musikmedier åren kring millennieskiftet, och dess inflytande måste idag betraktas som betydande, om än i stort okänd för en större allmänhet.

Tetuzi Akiyama är på samma gång såväl att betrakta som en portalfigur som något av en outsider i sammanhanget:hans musik ansluter sig inte till någon dogmatik, utan sammanflätar på det mest otvungna och naturliga vis influenser från så till synes disparata källor som amerikansk countryblues och senmodernism till en mångtydig enhet bortom dikotomier och eklekticismer. Utöver samarbeten med experiment- och improvisationsmusiker som Otomo Yoshihide, Toshimaru Nakamura och Oren Ambarchi har han även samarbetet med tonsättare som Antoine Beuger och popmusiker som David Sylvian.

Under kvällens konsert kommer han att framträda med de svenska musikerna Magnus Granberg och Henrik Olsson. Granberg och Olsson har även de uppmärksammats för sitt arbete inom den nya improvisationsmusiken, och är även medlemmar i kammarensemblen Skogen, vars musik i gränssnittet mellan noterad och improviserad kammarmusik rönt internationellt erkännande.

Missa inte denna fjäderlätta tungviktare. Klangligt, rumsligt, reduktionistiskt,

djärvt och mänskligt!

Tetuzi Akiyama – gitarr

Magnus Granberg - klarinett

Henrik Olsson - slagverk, elektronik

"Akiyama seems capable of speaking in no voice other than his own."

-Dusted Magazine-

------------------------------------------------

Entrè: 80/60 kr (medlemmar och studerande)

------------------------------------------------

Fylkingenproduktion

Med stöd av RANK
www.rankmusik.se

BilagaStorlek
TetuziTrio.jpg49.85 kB