Johan Sundell är genusvetare och ljudkonstnär. Tillsammans med kompositören Birt Berglund har han queer noise-projektet Seroconversion. Han driver även bögklubben F.I.S.T tillsammans med tre andra vänner och skriver på sitt fristående forskningsprojekt ”Queer Noise: An Aesthetic and Artistic Genre” i vilket han analyserar icke-normativa kroppar (HIV-positiva, queera, feminina) som olika slags former av kroppsligt och socialt noise.

www.seroconversion.se
www.soundcloud.com/seroconversion