Rökridån revival

Datum: 
23 Dec 2017 - 19:00

Rökridån bedrev under närmare två år en underjordisk scen i Slakthusområdet, men stängdes vid årskiftet.

Idén med detta event är att samla ihop ett antal aktörer som kurerar och skapar avgränsade scenkonst-experiment, och har ett intresse av att återskapa en scen i Slakthusområdet med liknande inriktning som f.d. Rökridån.

Kvällen utgörs av akter med experimentell musik och performance sammansatt av de inbjudna aktörerna och har ambitionen att utmynna i en gemenskap med målet att återupprätta en alternativ scen i Slakthusområdet.

http://rokridan.se/tidigare-program/

------------------------------------------------

entré: 100 kr

------------------------------------------------

Medlemsproduktion: piak (Per Kreuger)