EVER LOSING // Gel

Datum: 
23 Feb 2019 - 20:00

Photo: Sophie Pousette

EVER LOSING
23 FEBRUARY 2019
BILJETTER: https://sites.legaonline.se/boka/uniarts/view.aspx?objID=438812

I verket Ever losing går Olivia Riviere och Lisen Pousette in i tidigare erfarenheter och bryter upp tiden i ett försök att finna sätt att leva med förlust. Presentationen äger rum 22-23 februari på Fylkingen.
Ever losing är ett arbete av och med Olivia Riviere och Lisen Pousette som påbörjades våren 2017. Med en gemensam bakgrund inom körsång och ett delat intresse i att arbeta koreografiskt med röst, tar Olivias och Lisens arbete avstamp i ett undersökande av growling: ett mörkt och aggressivt läte som framförallt används inom musikstilar som death metal och grindcore. De uttryck som vanligen förknippas med growling har här skalats av, med förhoppningen att andra, nya dimensioner kan träda fram. Ljudet blandas med relationella uttryck som kramen, hand-i-hand, tryckaren - alla element av tvåsamhet, tvillingskap, vänskap och lesbisk kärlek.

Bruten, att vara bruten, blir här lika med att vara skuldsatt, utarmad och samtidigt i ett brott. Att uppehålla sig i brottet och lyssna till ljudet av brutna kroppar blir /kan vara ett sätt att göra sig skuldfri.

“Om döden tar något ifrån dig så ge det tillbaka.” - Naja Maria Aidt

Ever losing är ett pågående försök att ge plats åt förlust, genom att återvända till förlorarens, den brutnas, position. Eller, kanske bara två losers som dansar i brottet.

Lisen Pousette gick MA programmet i koreografi på DOCH 2016-2018. Denna presentation, som är hennes examination, är en fortsättning på det arbete som hon presenterade i maj 2018.

Lisen Pousette
Lisen Pousette är utbildad på ArtEZ, Arnhem, och var under studietiden del av det Nederländerna-baserade kollektivet Baby Skin. Hon har efter sin avslutade kandidatexamen i dans läst samtida filosofi på Södertörns högskola och en kortare tid på Karolinska Institutets psykologprogram. Lisen medverkar ofta i Ellen Söderhults verk och är del av att organisera POSSE dans- och läsegrupp, som för tillfället har sina cirkelmöten på c.off. Hon spelar trummor i black metal/punk-duon Moddervarken.

Olivia Riviere
Olivia Riviere är dansare och koreograf med Köpenhamn som hemmabas. Hon har sedan avslutad utbildning på ‘Den Danske Scenekunstskole’ varit involverad i DANSEatelier - en plats och en grupp bestående av 11 personer som valt att vara tillsammans i sin relation till dans. Deras arbete är en pågående undersökning i rhizomatisk strukturering och samvaro - vare sig det är via organisering av evenemang, delning av verk eller koreografisk arbete. Dessa dagar spenderar Olivia tid med materiella aspekter av stämningar, objekt och vokala ljud och dess påverkan; element som spelar en större roll i hennes bredare intresse kring handlingen objektifiering och subjektifiering

Team
Kostym: Tove Dreiman
Ljus: Jenny Larsson
Mentor: Malin Arnell
Handledning: Anna Efraimsson

-

23e februari spelar Gel ett live-set efter vår presentation

Gel is the musical alias of Copenhagen based dance and sound artist Karis Zidore. Her music can be described as deconstructed dance music, insisting on the constant displacement of beats and friction between rhythms and sound scapes - composed with and for the body, as a way of softening and skewing electronic sound. She makes beats that go in and and out of shape for bodies to go in and out of beats. Her debut ‘Drama Tools’ was released by Copenhagen label NESM in April 2018, and has been acknowledged by a.o. Resident Advisor and FACTmag. Karis Zidore works within the context of DANSEatelier, Copenhagen.

www.soundcloud.com/g-e-l

-

EVER LOSING is a work with and by Olivia Riviere & Lisen Pousette that began in the spring of 2017. It is a duet that moves within broken time, re-entering past experiences in order to live with current losses.

TICKETS: https://sites.legaonline.se/boka/uniarts/view.aspx?objID=438812

With a background in choir singing and shared interest in working with voice practices, Olivia and Lisen’s work departs from exploring growling: a dark and aggressive male-coded vocal technique used in music styles like death metal and grindcore. Here, the form that usually confines the vocal practice is stripped away, with the hope that something different can emerge from the remains. The sound is twisted into relational images such as the hug, holding hands, cheek to cheek dance – all elements of duality, twosomeness, friendship and lesbian love. Here, being broken takes on the meaning of being indebted, being in the break, and staying there in order to repay debts, listening to the sound of broken bodies.

“When death takes something from you give it back.” – Naja Maria Aidt
EVER LOSING is an ongoing attempt to care for the desires that issue from being at the site of loss, continuously entering the position of the loser, the broken one. Or just two losers dancing in the break.

Lisen Pousette attended the MA in choreography at DOCH 2016-2018. This work presentation, which is her degree project examination, is a continuation of the work that she presented in May 2018.

-
Samproduktion med DOCH