After Work

Datum: 
30 Mar 2019 - 19:00

Fri entré

Lönearbetet har avskaffats. Maskiner och AI har tagit över alla smutsiga och tunga jobb. Pengar avskaffas liksom sociala orättvisor. Mänsklighetens tekniska resurser kan användas till att ställa om den globala ekonomin att harmonisera med ekologin. Medborgarna kan ägna sig åt sina egna intressen, åt musik, konst och poesi.
Delar av framtiden är redan här, men är det en utopi som förverkligas eller en dystopi? Vad händer med människor när deras arbete inte behövs? Finns det idag en cementerad gräns mellan de som har arbete, med allt vad det innebär av sociala förmåner och rättigheter, och de som står utanför – de som säljer sin arbetskraft per timme och är moderna slavar under appar och sms? Är allting till salu? Går det att sälja ideellt arbete?
En kväll med performance, musik, konkret poesi, ljud, bilder och idéer. Den avslutas med en utförsäljning av Fylkingen.

Medverkande: George Kentros, Åsa Andersson-Broms, Per Hasselberg, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson och Karin Hansson

George Kentros : this violin must die
Hur det låter när violinisten ändå måste arbeta men inte får spela fiol. En kakofonisk lecture performance av George Kentros med benäget bistånd av Fredrik Olofsson.

Åsa Andersson-Broms : . Scenanvisningar, akt 1 - 5 en undersökning av förhållandet mellan arbete och fritid.

Nils Claesson : S 0502-Y. Monochrome performance med action-painting

Karin Hansson : En av varje, ett allomfattande , encyklopedisk, live - ljudverk

Shiva Anoushirvani : Edge City Talk show

Per Hasselberg : Fylkingen till salu. Den ideel konstföreningen auktioneras ut.

Dessutom, om medlemmarna själva bestämmer sig för att de vill det, kommer Stockholms självorganiserande kör att för första gången pröva sina vingar i ett offentligt sammanhang.

After work är del av forskningsprojektet workawork på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. http://temporaryart.org/workawork

Foto: Åsa Andersson Broms

-

Medlemsproduktion: George Kentros