Skenbilder och kaoskonturer

Datum: 
14 Dec 2019 - 19:00 - 23:00

Inträde 80 SEK
Reducerat 60 SEK

(Eng below)
Tre pågående konstnärliga arbeten. En koreografisk teckning, en film för ögon och öron, och en konsert.

Kaoskonturer
Kajsa Sandström & Rebecka Holmström

Kaoskonturer är ett samarbete mellan en koreograf och en konstnär, som tillsammans undersöker lekfullheten och stagnationen i sina kroppars vanor och vardagsrutiner.
Kajsa och Rebecka har under hösten låtit sina pågående arbeten mötas i en performance där rörelser av tecknande drar fram konturer för en koreografi.

fram // kalla tr 1 (bildl.) call forth; bring about, create 2(fotogr.) develop
sken // bild phantom, shadow

Konstnären Ola Nilsson presenterar ett filmiskt verk. Ett arbete med skugga och eko för ögon och öron.
Ola arbetar primärt med skulpturala objekt, installationer, ljud-konst och text-ljud konst. Temat för Olas arbete behandlar ofta frågor om språk, identitet, kommunikation och minne.

Maria Pettersson

Texterna är lika skakande slamriga som gitarren är pulserande poetisk. Maria Pettersson avslutar kvällen med sin musik – ett rockigt, rått sound och sångtexter fyllda av angelägna samtidsberättelser som personliga betraktelser. Maria Pettersson har tidigare skrivit musik med Jenny Wrangborg & Stationen.

....

Three works in progress. A choreographic drawing, a film for eyes and ears, and a concert.

Kaoskonturer
Kajsa Sandström & Rebecka Holmström

Kaoskonturer (chaos contours) is a collaboration between a choreographer and a visual artist, exploring the playfulness and stagnation of the habits and everyday routines carried by their bodies.
During the fall, Kajsa and Rebecka has explored a joint artistic practice through a performance where movements of drawing creates the contours for a choreography.

fram // kalla tr 1 (bildl.) call forth; bring about, create 2(fotogr.) develop
sken // bild phantom, shadow

Visual artist Ola Nilsson presents a cinematic work, with shadows and echo for eyes and ears.
Ola primarily works with sculptural objects, installations, sound-art and text-sound art. Ola’s work often addresses issues of language, identity, communication and memory.

Maria Pettersson

Poetic lyrics and a vibrant guitar. Maria Pettersson ends the evening with her music, characterized by personal, contemporary stories with a raw sound. Maria Pettersson has previously written music with Jenny Wrangborg & Stationen.