MAXIMALISTISK LJUSFEST

19.30 Intro
Vibradisc, Ingrid Engarås

PAUS

20.00
Butoh, SU-EN genomför en kort improvisation tillsammans med kontrabasisten Joel Grip

VFO, Sören Runolf och Lise-Lotte Norelius

Histeria, Per Sacklén och Katarina Eriksson framför ett stycke av Susanne Jaresand till musik av Dror Feiler

PAUS

21.00
ReSurge (Lisa Ullén, Lars Bröndum, Ulf Åkerhielm och Jonna Sandell) framför Maxima Chroma Lux

Fun and light or fun and darkness, performancestycke av och med Joakim Roséen

Enscharm 10:M, liveelektronik med Ann Rosén och Sten-Olof Hellström

Brandövning med Anne Pajunen

PAUS

22.00
Stråkar Stråkar Stråkar, improvisationsprojekt med Jonna Sandell, Sören Runolf, Cecilia Linne, Ulf Åkerhielm, Stefan Stenberg, Peter Schuback

Sounds Like Light med Johan Lundell

Trio Skare (Mathias Josefsson, Fredrik Olofsson och Per Åhlund) framför Whiteout

PAUS

23.00
For David 1, liveelektronik med Mats Lindström

Lidandets lustgård, 8-kanalsstycke av Pär Johansson

Örjan, liveelektronik med Mattias Sköld och Mattias Petersson

PAUS

00.00
Transformationer av Bertolt Brecht, performance av och med Pär Thörn

Entré 80kr / stud 60kr
FYLKINGENPRODUKTION