NU!

Datum: 
6 Jan 2004 - 15:00
Datum: 
11 Jan 2004 - 15:00
Datum: 
18 Jan 2004 - 15:00

För tredje året i rad! Ett möte mellan kropp och ljud, experiment och improvisation med dansgruppen På Egna Ben, som består av personer med intellektuellt funktionshinder, och musikerna Johannes Bergmark, egna konstruktioner, och Lise-Lotte Norelius, slagverk och elektronik. En gränsöverskridande föreställning med överraskningar, känslighet, rytm och humor!
Entré: 80 kr. Förbeställningar - ange namn, datum och antal biljetter! : Fylkingen tel 08-845443
ARR: Johannes Bergmark

På Egna Ben - Dans som kraftkälla
Gruppen, som har flera deltagare med intellektuellt funktionshinder, har funnits sedan 1990. Man har samarbetat med flera professionella konstnärer och genomfört mer än 50 fullsatta föreställningar bl.a. på olika museer.
I enkla gemensamma danser sker ett möte i rytm som utvecklar trygghet och gemenskap. Ur den erfarenheten växer lusten, viljan och modet att skapa en egen solodans... på egna ben!
Verksamheten syftar till att ta tillvara vars och ens resurser, kreativa förmåga, med särskild fokus på dans. Man vill verka som förebilder, visa möjligheter, inspirera... Med den utåtriktade verksamheten vill gruppen påverka attityder hos allmänheten. Att öka delaktigheten i samhället är ett övergripande mål.
Gruppen i Folkkulturcentrums regi tränar regelbundet på Skeppsholmen i Stockholm. Gruppen ger både föreställningar och workshops.
Konstnärlig och praktisk ledare, pressbilder o info: Ann-Charlotte Brobjer tel 08-6431237, 0707-367559
Mer på: www.paegnaben.com

Johannes Bergmark (konstruktioner, elektronik, röst) specialiserar sig på egenkonstruerade instrument. Han är pianotekniker och aktiv i Fylkingen, surrealistgruppen och på EMS. Han har gjort musik till radioteater, bildspel, dans- och teatergrupper och jobbat i flera länder, bl.a. med de oortodoxa multiinstrumentalisterna Hal Rammel (USA), Hugh Davies, Bohman Brothers (UK) och Martin Klapper (CZ). Förutom fri improvisation gör han bl.a. performance, elektroakustisk musik och ljuddikt. Mer på: www.bergmark.org

Lise-Lotte Norelius (elektronik, slagverk mm) specialiserar sig på kombinationen slagverk/live-elektronik. Hon är pianotekniker och aktiv i Fylkingen, SEAMS och på EMS. Hon har gjort musik för video, dans- och teaterföreställningar och turnerat i flera länder, bl.a. med Bitter Funeral Beer Band, Anitas Livs, S NO W och UNSK. Samarbetar inom rikets gränser bl.a med: Sören Runolf (Vfo), Tutuula Sisters, Ludd och Sthlms Saxofonkvartett. Förutom fri improvisation gör hon elektroakustisk musik och ljudinstallationer.