SYMASKINER, LJUDORD, VIDEO och EL + Oedipus-Sfinx / Brott utan initialer

Datum: 
1 Feb 2003 - 19:30

Föreningen SEAMS (Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige) genomför en konsertserie med stöd från Framtidens Kultur. Projektet går under namnet MEREAMIS (mer EAM i Sverige) och syftar till att sprida musikformen Elektroakustisk Musik i hela landet. Fem olika konsertprogram skall uppföras på tre olika platser vardera i Sverige.
Följande konsertprogram har tidigare presenterats i Haparanda, Linköping och Örebro. Här utvidgas det med ett bildspel.

Johannes Bergmark: L´Ultima Spiaggia
"En ljuddikt läst med olika röstmetoder, inspelade ljudfiler och text- och bildbitar som triggas live - ibland på bildskärm, ibland i högtalarna. Bakgrundsljuden är både konkreta och datorgenererade. Denna dikt skrevs på en resa till Italien -98, då jag besökte min barndoms sommarhus för sista gången, där min fars målning/collage med denna titel (Den Sista Stranden) hängde vid matbordet. Större delen av dikten består av svenska existerande ord, men deras sammansättning och förvridningar i nya hybrider har tillkommit på ett huvudsakligen musikaliskt sätt, ibland i ramsliknande former, ibland som arga utrop, romantiska förklaringar, pseudofilosofiska konstateranden eller komiska absurditeter. I konsertversionen vill jag ge kraft åt några av deras många känslomässiga möjligheter, med tillägg av olika störande ljud och eftertryck åt vissa ord och fraser genom att projicera dem läsbara för publiken genom en bildskärmsprojektor."
Mer om mina ljuddikter: www.musiker.nu/frim/ljud.html
Mer om mina elektroakustiska låtar: www.musiker.nu/frim/eam.html

Guds söner: Needle work
för två Husquarna symaskiner och elektronisk bearbetningsutrustning.
Guds söner: Guds söner gör mirakel
www.algonet.se/~tankred/gs.html

Rune Lindblad: Optica II
Rune Lindblad är en av pionjärerna inom svensk EAM. Hans första opus är från 1953 och det aktuella verket är från 1960. Han var verksam ända fram till 90-talet men är att betrakta som en outsider i musiklivet. Hans okonventionella förhållningssätt både till teknik och form sågs med viss skepsis bland kollegorna. På senare år har ny uppmärksamhet riktats mot honom med flera utställningar och CD-utgivningar. Det aktuella verket Optica II är framtaget med en modifierad filmutrustning där det optiska ljusspåret upptar hela filmens bredd. Ljudet uppstår genom att han har målat på helt transparent film.

Andreas Ribbung & Lars Åkerlund: "Monkey Business"
Video.

Gilles Ehrmann/Gherasím Luca: Rdipe-Sphinx/Crimes sans initiales
Ett chockerande verk för text-ljudkomposition och bildspel producerat för Fylkingen 1974. Nyrestaurerat i samband med Minneskonsert för Ilmar Laaban nyligen. Känsliga personer varnas.

Arr: Bergmark, Elggren och Tankred i samarbete med SEAMS, Framtidens Kultur och EMS