L'ORCHESTRE DISPARU...

Datum: 
15 Mar 2003 - 19:30

...öppnar dörrarna till en kväll med samanfogade fragment. röster uruppföranden stråk installation espresso flöjter performance mönster italienska.
Musik av bl a: F Österling, P Magnusson, K Saariaho, Å Parmerud.
Medverkande: Anna Svensdotter (flöjter), Anne Pajunen (röst/viola), Fredrik Olofsson (projektioner).
Arr: Anne Pajunen