diSTILLation AND MORE

Datum: 
12 Apr 2003 - 20:00

"diSTILLation and More" visar video direkt från New York, bl. a. ett nytt verk av William Pope.L, deltagare i Whitney Biennalen 2002, och verk av Walter Wright, som var Assistant Director på Kitchen under 70-talet och är expert på Paik/Abe videosynthesizer.
Arr: Lydia Grey och Sachiko Hayashi