PLAYING SMALL

Datum: 
15 Apr 2003 - 19:00

Välkomna på annorlunda föreställning! Nyskapande dansteater i ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan och Dramatiska Institutet.
I föreställningen playing small vävs flera kortare nummer samman. Där ingår dans och musik, text och projektion av foto och film. Mot slutet snuddar vi vid cirkus, då dansare hänger i taket i s.k. slings. Musiken är blandad, t.ex. ingår musik av Mozart, Weill och från balkan, och större delen är nykomponerad.

Innehållet speglar det komplexa att leva med två kulturer, och framför allt problematiseras den eviga och ofta svåra kampen att vara sitt lysande jag. Jante och andra konventioner ifrågasätts och dansarna utforskar manligt och kvinnligt. I slutet binds delarna ihop i en text av Nelson Mandela som läses av barn.

Medverkande är studerande och utexaminerade från Musikhögskolan, Kungliga Svenska balettskolan och Dramatiska Institutet. Åtta dansare och tio musiker ingår. Dansarna har även sångarroller. Alla verkar även professionellt i andra konstnärliga sammanhang (bl.a. Vagina Grande, Urga, Hedda Gabler, Gbg01, Vilda Nätter).

En examensproduktion av Nandi Vileika (manus, musik, koreografi, regi).
Frivillig entré.
Arr: Nandi Vileika