L'ORCHESTRE DISPARU... - tyvärr inställt p g a sjukdom

Datum: 
13 Nov 2002 - 19:00

tyvärr inställt p g a sjukdom
...öppnar dörrarna till en kväll med sammanfogade fragment.
röster uruppföranden stråk installation
espresso flöjter performance mönster italienska
Musik av bl a: F. Österling, Per Magnusson, K. Saariaho, Å. Parmerud
Medverkande: Anna Svensdotter - flöjter, Anne Pajunen - röst/viola, Fredrik Olofsson - projektioner
ARR: Anne Pajunen