ANDRÉ STITT - Artist in residence

Datum: 
18 Nov 2002 - 23 Nov 2002

André Stitts verk präglas av stark kroppslig närvaro och fysisk utlevelse, med referenser till politiska, sociala och psykologiska betydelser kring kropp och identitet. Under veckan handleder han en workshop - "INSIDE OUT OUTSIDE IN" - med elever från University of Wales, Institute/Time Based Media och Konstfack/Institutionen för konst i Stockholm. "We will investigate outside city space and bring this into the interior space - also external-internal personal space". Veckan avslutas på fredagen med deltagarnas performance och bar på Fylkingen.
ARR: Fylkingen i samarbete med Konstfack och University of Wales

pressmeddelande & information