André Stitt - Artist in residence Fylkingen pressmeddelande

tillbaka till programpunkt

   

Pressmeddelande

Stockholm den 29 oktober 2002
André Stitt - Artist in residence Fylkingen

En av Englands mest erkända performancekonstnärer kommer till Stockholm och Fylkingen för att under en vecka arbeta tillsammans med studenter från England och Sverige.
André Stitt gästade Stockholm senast 1998 under festivalen "Nature is perverse" på Moderna Museet.

Workshop "INSIDE OUT OUTSIDE IN" 18 - 23 november 2002
André Stitt leder en workshop där fem av hans elever från The University of Wales Institute - Time Based Media möter fem elever från Konstfack Institutionen för konst. "We will investigate outside city space and bring this into the interior space - also external - internal personal space".

Fredagen den 22 november avslutas veckan med performances av André Stitt "ATOMIZED", och deltagarna från workshopen. Vill ni veta mer om fredagen så ber vi er att hålla koll på extra flyers och Fylkingens hemsida: www.fylkingen.se, telefon: Fylkingen 08-84 54 43.

André Stitt är en av de ledande performance konstnärerna i England. Han är född i Belfast 1958 och har arbetat som scenkonstnär/live artist sedan han var 18 år.
Under 20 år i London och hela tiden verksam som performance konstnär har André gjort sig erkänd över hela världen med framträdanden på utställningar och festivaler. Hans verk präglas av stark kroppslig närvaro och fysisk utlevelse, med referenser till politiska, sociala och psykologiska betydelser kring kropp och identitet.
Idag är André bosatt i Cardiff där han är huvudlärare på The University of Wales Institute - Time Based Media. Han driver parallellt också ett galleri, trace - installaction artspace (www.tracegallery.org).

Från en artikel av Jenny Hancock:
"I first met André when I stumbled over one of his students lying in the street. A crowd had gathered around the boy whose body lay motionless against the pavement. His head was in a black sack and his body covered in bird seed and bread rolls. This was my first introduction to performance art. The student was very much alive. You could tell. His rigid body showed its life through his pounding heart, and his fingertips seemed to bleed sweat. The boy was facing one of his greatest fears - pigeons - and had turned his confrontation of that fear into a very real piece of performance. He couldn't see the audience. From the confines of his black sack, it was just him, the bird seed and the frenzy of hungrily pecking pigeons. His unusual work was a product of a unique performance art course, taught at the time based scool in Cardiff."

Fylkingens artist-in-residence program är ett återkommande projekt som pågått i ett par års tid. Utländska konstnärer verksamma i gränszonerna mellan ljud-performance- video och dans bjuds in att vistas en period i Stockholm och arbeta fram ett verk för Fylkingen. I samband med besöken arrangeras även workshops och seminarier.

Mer information om André Stitt och hans arbete finns på följande adresser:
www.geocities.com/SoHo/Lofts/1745/stitt.html
www.span2.org

Time Based studenter, Cardiff:
Tristram Booth, Timothy Bromage, Heddwyn Davies, Kathryn Hope, Alex Ogle
www.uwic.ac.uk/csad/timebased/

Konstfack Institutionen för konst och Fylkingen medlemmar:
Daniel Rosenhall, Malin Arnell, Jordan Wolfson, Victoria Brännström, Sofia Häyhtiö www.konstfack.se/inst/k/frs_k.html

Workshopen är ett samarbete mellan Fylkingen, Konstfack Institutionen för konst och University of Wales Institute - Time Based Media

För pressbilder och information:
Fylkingen: Eva Broberg 08-84 54 43 eva@fylkingen.se
eller Anna Linder 08-643 12 06 a.linder@chello.se