STÖDFEST FÖR JOHN DUNCANS SVERIGEVISTELSE

Datum: 
9 Mar 2002 - 21:00

Varmt välkommna till en oförglömlig afton fylld med unika upplevelser presenterade av ett flertal svenska och internationella topp-artister som alla agerar till stöd för John Duncan. Ljud, video och performance.

Medverkande:
Thomas Nordanstad, Guds Söner, Cotton Ferox, Duncan & Lewis, CM von Hausswolff, BJ Nilsen, J-L Hutha, Fetish23, Russell Haswell, Ingrid Engarås, Runolf & Bergmark, D.Rozenhall & M.Lundell, Pär Thörn, Per Åhlund, MSC Harding m.fl

Arrangemanget genomförs av Stödkommittén för John Duncans Sverigevistelse

Bakgrund:

Den Amerikanske konstnären John Duncan har blivit avstängd från sin gästvistelse på IASPIS (International Artist s Studio Program in Sweden). Konstnärerna, som nu ser hur den nya institution, som under de senaste tio åren varit det kanske bästa som har hänt inom svenskt konstliv, plötsligt förvandlas till något räddhågset, "politiskt korrekt" och formellt byråkratistkt, är naturligtvis upprörda.

Men den det drabbar mest , John Duncan själv, sitter just nu och funderar på hur han skall kunna överleva under de kommande fem månader han hade kvar på sitt kontrakt med IASPIS, ett kontrakt som de säger att han har brutit. Nu får han inga pengar, är utslängd från sin atelje, och kan inte slutföra de samarbetsprojekt med andra konstnärer och institutioner som är anledningen till att han blivit inbjuden till Sverige. Uställningen han skulle haft på Färgfabriken är redan skjuten på osäker framtid, konserter och uställningsprojekt med kollegor i Stockholm måste nu avbrytas eller ställas in. Men det som IASPIS tänker allra minst på, tror vi, är att människan John Duncan, som inte bara blivit förödmjukad å det grövsta av dess styrelse, nu står helt utan pengar, bostad, och möjlighet att arbeta.

Det verkar som om människor som får lön och traktamenten medan de arbetar i konstvärlden, aldrig lyckas föreställa sig hur en konstnärs ekonomi är utformad. John Duncan har självklart tackat nej till en rad andra möjligheter för att kunna tacka ja till IASPIS generösa inbjudan, som innebär atelje, bostad, samt "lön" under de sex månader vistelsen varar. När detta nu rycks undan från honom har han faktiskt, även om det är svårt att tro om en ganska välkänd, Amerikansk, 48 årig, internationell konstnär, ingenting.

Så nära gränsen lever många konstnärer, och måste nästan alltid låna pengar från kollegor och hoppas att någon av de stipendier, eller studioprogram som de kan söka till, tycker att de är intressanta nog. När de sedan blir inbjudna planerar de för vistelsen och sitt arbete så att de skall kunna använda möjligheten på bästa sätt. Vad tänkte IASPIS att John Duncan skall göra nu?

De står var och en fritt att moraliskt döma John Duncan för det verk han utförde 1980, tillgängligt att läsa om på hans egen website www.johnduncan.org, samt visat på åtminstone fem internationella uställningar de senaste fem åren. Det är ett verk kallat "Blind Date", som innefattade hans egen sterilisering, samt det faktum att han lär ha haft sex med en död kropp i Mexico. Liksom många av sina generationskamrater under den tiden, Paul McCarthy, Chris Burden eller Marina Abramovic t.ex., gick han till extrema ytterligheter för att utforska vart skräck, ensamhet, utsatthet och rädsla kan föra en, kroppsligt och psykiskt.

Man kan tycka det vara rätt eller fel. Men man måste ta ansvar för sina beslut. Om IASPIS, vars rättighet det tydligen är, att riva upp ett beslut om en konstnärs vistelse, när han redan är här, och skicka ut honom på gatan (den lägenhet som ingår i kontraktet upphörde IASPIS att betala för den sista februari, ateljen fick han ett par dagar på sig att utrymma) bedömer det som osmakligt att ge pengar till en konstnär som har gjort ett sådant verk, även om det är 22 år sedan, så låt gå för det. De tänker politiskt på sin egen överlevnad för att kunna få fortsätta sin verksamhet och dela ut statliga medel, och de bedömer därför själva vad som kan vara skadligt och äventyrligt att ge pengar till. Men eftersom de själva erkänner att det var IASPIS styrelse, när de bjöd in honom, som skulle ha känt till detta verk, och inte Duncan som varit skyldig att informera om det (ingen resume eller levnadsbeskrivning krävs när man blir inbjuden till ateljeprogrammet), måste IASPIS som konsekvens av sitt agerande ta ansvar för sitt handlande.

Styrelsen måste se till att de fem månaderna han har kvar av sin vistelse i Sverige, på något sätt ombesörjs, så att han kan fortsätta sitt arbete, sin musik, genomföra de konserter och engagemang han har här, samt bo och äta i det land som de facto tagit hit honom, tills hans tid som gäst här är slut. Det har ingenting med konst, dålig eller bra, förbjuden eller tillåten, omoralisk eller tankeväckande, smaklös eller intressant, att göra. Det har bara att göra med det fundament som vi tillskriver oss själva att i våra bästa stunder besitta: mänsklig värdighet.

Medverkande konstnärer:

Thomas Nordanstad: "THINK OF ME AS YOU WILL".
Dokumentär intervju-video om Duncans performance "BLIND DATE". Premiär visning.
The Sons of God / Guds Söner: Brutalkonkretistperformancelegenderna Kent Tankred & Leif Elggren medverkar, på sitt eget unika sätt...
Cotton Ferox: Den i vår debut-album-aktuella duon bestående av Carl Abrahamsson och Thomas Tibert gör det igen! Ett högaktuellt varmljudande hopkok av subtila detaljer, stämningar och röster från när och fjärran...
John Duncan & Graham Lewis: En ny komposition av de båda konstnärerna. Inspelat och bearbetat mitt under IASPIS skandalen.
Carl Michael von Hausswolff: Instigator Extraordinaire...
B.J Nilsen: Ny elektronisk ljudkonst av denne unge, internationellt uppmärksammade Touch-artist. Hans arbeten baseras till viss del på fältinspelningar. Stämningsfullt.
Jean-Louis Huhta: Den svenska klubbmusikens kronjuvel, en mästare i arbete. DJ.
Fetish23: Fritt flödande improvisatorisk bildbearbetning av en av Stockholms mest hängivna och sensitiva videokonstaktörer.
Russell Haswell: Global audio-intensitet med metal-influenser.
Ingrid Engarås: Ger ett nytt ljudande konkret verk, speciellt för denna kväll.
Sören Runolf & Johannes Bergmark: Bergmark har komponerat ett nytt surrealistiskt mastodontstycke, här i fri improvisatorisk bearbetning och mixning av noiseveteranen Sören Runolf.
Daniel Rozenhall & Mats Lundell: "Den Sjungande Ljusbågen". Ljudinstallation baserad på transformationen från ljus till ljud.
Pär Thörn: Den unge skånske performanceaktivisten och litterära uppstickaren Thörn iscensätter ett intensivt, tyst och överraskande performanceverk.
Per åhlund: En pararell parentes i helheten, en installerande performance.
MSC Harding: Aftonens presentatör och konferensier är från London och är en av männen bakom de legendariska skivbolagen Touch och Ash. Under aftonen säljer han även "Tap Internal", John Duncans senaste skiva på Touch, till förmån för artistens Sverigevistelse.

Med reservation för förändringar, fler artister kan tillkomma.
Alla entréintäkter går oavkortat till John Duncans överlevnad i Sverige.

Stödkommittén för John Duncans Sverigevistelse är ett fristående nätverk bestående av kulturella aktörer, vänner och kollegor till John Duncan, curatorer, konstnärer, arrangörer, musiker och konstvetare, som alla på något vis har intresse av och känner ansvar för att Sveriges officiella deltagande i internationella konstutbyten sker på ett sätt som är pålitligt, nu och i framtiden.

Stödkommittén tar inte ställning till, eller kommenterar enstaka verk, men verkar för ett seriöst, konstnärligt diskussionsklimat uppfyllt av ärlighet, öppenhet och respekt på alla plan. Var och en som så vill, och som i samråd med John Duncan engagerar sig för hans fortsatta Sverigevistelse, kan ingå i Stödkommittén.

Hittills har vi agerat genom att:

1. Försöka föra en sansad dialog med IASPIS för att de inte ska utsätta Duncan för kontraktsbrott. Vi har påpekat och uttryckt vår oro över den problematik som ett kontraktsbrott kan föra med sig för framtida internationella konst-utbyten, någonting som dessvärre drabbar fler än IASPIS.

2. Informera våra kollegor runt om i världen om IASPIS-skandalen samt uppmanat till protester. IASPIS direktör har mottagit protester från hela världen på: sa@iaspis.com

3. Undersöka möjliga alternativa inkomster och bostäder för John Duncan. (Bostad saknas fortfarande för perioderna 15 mars - 22 mars, 3 maj - 31 maj. Inkomst saknas.)

4. Ge moraliskt stöd under förberedelserna av stödfesten den 9 mars samt ekonomiskt stöd i form av entréintäkterna från stödfesten. För kontakt med Stödkommittén, kom enklast till stödfesten, eller maila specifika frågor till Ingrid Engarås på intermedia@fylkingen.se (tillfällig adress) så svarar vi när vi hinner efter helgen.

(Ange ärende Duncan för att underlätta mailhanteringen tack!) John Duncan kan kontaktas på info@johnduncan.org och svarar i mån av tid.

Mvh Ingrid Engarås