REGN

Datum: 
11 Mar 2002 - 15 Mar 2002

dagtid

Skolföreställningar för ungdomar från högstadiet. Dans, musik och bildspel.
Ett spel för tre om att vilja mötas. Ser ni mig? Hör ni mig? Två män och en kvinna. Tre krafter - lika och olika. Vem styr vem? Genom lekfullhet i fysisk kraftfull dans bland rytmer och ljud tvingas personerna till aktion. Att bortom regler om hur man bör vara välja för eller mot, styrka eller svaghet. En föreställning där det finns plats för både humor och ömhet i möten mellan två dansare och en musiker.

Koreografi Ingrid Olterman, bildspel Inger Arvidsson, dans Annette Henriksson och Teemu Korjuslommi, musiker David Stackenäs.

Ring Fylkingen för beställningar!