FYLKINGEN ARTIST IN RESIDENCE: Ingo Reulecke

Datum: 
20 Oct 2001 - 28 Oct 2001

Våren 2001 inledde Fylkingen en serie återkommande Artist In Residence projekt. Det är framför allt utländska konstnärer, verksamma i gränszonerna mellan ljud, bild, video, performance och dans som bjuds in att vistas och arbeta under en period i Stockholm. Varje projekt redovisas som en föreställning, utställning, CD eller trycksak. Kring vissa projekt kommer även seminarier och workshops att arrangeras.