A PIERING

Datum: 
20 Apr 2001 - 19:30 - 27 Apr 2001 - 18:00

Fylkingen Artist In Residence Project av Thor Mcintyre-Burnie (UK) och Chris Watson (UK)
Utställningen är öppen alla dagar (utom måndag) 21/4 - 27/4, kl.12.00 - 18.00

FYLKINGEN ARTIST IN RESIDENCE
Under våren 2001 inleder Fylkingen en serie återkommande "Artist In Residence" projekt. Det är framför allt konstnärer verksamma i gränszonerna mellan ljud, video, dans och performance som bjuds in att vistas och arbeta under en period i Stockholm. Förutom att varje projekt resulterar i en utställning eller föreställning på Fylkingen, kommer i vissa fall även workshops, seminarier och föreläsningar att anordnas kring projekten och med de inbjudna konstnärerna. Thor McIntyre-Burnie och Chris Watson (UK) inleder Artist In Residence med sitt projekt "A Pier". Under hösten 2001 är den tyske koreografen Ingo Reulecke inbjuden.

   
A Pier
The manifestation of the project A Piering

Thor McIntyre-Burnie och Chris Watson
21/4 ‚ 27/4, Kl 12.00‚18.00 (måndag stängt)

Utställningen öppnar Fredagen 20/4, 19.30
Med våren anländer stararna till Sverige från sina vinterboplatser i södra England. I år får fåglarna sällskap på resan av två konstnärer, Thor McIntyre-Burnie och Chris Watson, som flyger till Stockholm och Fylkingen för att genomföra ett gemensamt konstprojekt.

Med sig i bagaget har de båda konstnärerna timtals med ljudupptagningar av en koloni starar och deras liv på en gammal viktoriansk pir i Brighton. Ett material som sedan kommer att bearbetas under vistelsen här i Stockholm för att slutligen ligga till grund för en ljudinstallation på Fylkingen.

Området i Brighton, som de båda ljudkonstnärerna valt att undersöka, har sedan länge varit ett traditionellt semestermål. Platsen befinner sig nu i kraftig omvandling där bl.a. West Pier, den pir konstnärerna valt att undersöka, kommer att rivas för att ge utrymme för nya och mer moderna byggnader. Thor McIntyre-Burnie och Chris Watson projekt tar sin utgångspunkt i dessa förändringar och den betydelse det har för ekosystemet och stararnas liv.

   

Den globala populationen av starar har, tills alldeles nyligen, vuxit och levt harmoniskt vid sidan av människan. De förändringar man i dag kan se i denna population är en av många temperaturmätare på de effekter samhällsutvecklingen har för den ekologiska balansen. Föda har stararna hittat i spåren efter människan, i fårorna på nyplöjda åkrar eller i soptunnorna. Förhållanden som successivt har förändrats med tiden och som inneburit att populationen av starar sakta sjunker, år från år.
I många år har West Pier varit boplats för stararna, där i omgivningen och i samspel med människan har de levt och hittat sin föda. I höst, när stararna återvänder till Brighton, efter sommarvistelserna här i Skandinavien, är detta förhållande drastigt förändrat och den gamla vinterboplatsen är borta för alltid.

I "A Pier" får vi möta stararna, från det att de anländer till piren under senhösten tills de flyttar därifrån på våren. De olika ljudupptagningarna är i installationen bearbetade till en timmas ljud och skapar ett komplext ljudrum vars dynamik ständigt förändras och påverkas av tiotusentals vibrerande vingslag och med havsvågorna som en ständigt närvarande kuliss. "Det är hög tid att ta en närmare titt på dessa små varelser och deras liv", skriver Thor McIntyre-Burnie och Chris Watson.