Lena Frilund

Verksam som regissör, sångerska, performance-artist, textförfattare och kompsitör.
Del av Svenska Moderna Operaensemblen S.M.O.K, konstnärlig ledare för den sceniska frigruppen Rabalder
samt för Torpa Slottsteater.
http://www.lenafrilund.com
http://www.unitedartsliberation.com
http://www.houseofsmok.com