ANNE PAJUNEN+GÄSTER

("Vi leker att....") Kl halv åtta börjar en serie märkliga händelser som bara delvis är förutsägbara. På plats finns, förutom publiken, följande personer: MATTIAS PETERSSON (elektronik), ANNA SVENSDOTTER (flöjt), LENA FRILUND (röst/performance), IDA LUNDÉN (elektronik o div objekt), JAMIE FAWCUS (elektronik), ANN ROSÉN (installation), ÅSA SKOGBERG (smycken) och ANNE PAJUNEN (röst/performance etc). FREDRIK OLOFSSON kanske skickar en video. Vem vet, det kanske kommer ytterligare någon gäst och hälsar på. Bar i paus. P.S. du får ta mig dig kamera om du vill. D.S.
Mer info på www.annepajunen.com.
Entré 80 kr / stud 60 kr.
MEDLEMSPRODUKTION: Anne Pajunen